Vastuullisuus

Vastuullisuus ja kestävyys ovat kriittisiä näkökulmia luonnonvaroja hyödynnettäessä ja niitä käsiteltäessä.

Vastuullisuus tarkoittaa meille kestävien raaka-aineiden käyttöä ja hankintatapoja, energiatehokasta ja vähäpäästöistä tuotantoa, turvallista ja viihtyisää työilmapiiriä ja työskentelyolosuhteita sekä hyviä, läpinäkyviä hallintotapoja läpi toimintamme arvoketjun.

Visiomme on mahdollistaa vihreämpi tulevaisuus toimimalla kestävän biohiilen tuotannon edelläkävijänä Suomessa ja edistää siirtymää kohti kiertotaloutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisista ja neitseellisistä raaka-aineista samalla, kun minimoimme vaikutuksemme ympäristöön.

Missiomme on mullistaa teolliset prosessit tarjoamalla uusiutuva, kestävä ja ympäristöystävällinen vaihtoehto vaikeasti korvattaville fossiilisille raaka-aineille. Hyödynnämme vastuullisesti hankittua biomassaa biohiilen tuotantoon, ​​joka toimii vähähiilisempänä vaihtoehtona raskaalle teollisuudelle. Innovaatioiden, yhteistyön ja vastuullisen tuotannon avulla pyrimme olemaan positiivisen vaikuttavuuden edistäjä teollisissa käytännöissä ja edistämään kestävämpää tulevaisuutta.

Vastuullisuusohjelmassamme kuvaamme tarkemmin vastuullisuusperiaatteitamme liittyen raaka-aineiden hankintaan ja tuotantoon. Sen lisäksi kerromme ohjelmassa lähestymistapamme sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä toimintamme vaatimuksenmukaisuuteen ja siihen liittyviin hallintotapoihimme. Myös toimintamme kestävyysvaikutukset sekä vastuullisuustyötämme ohjaavat tavoitteet ja mittarit on kuvattu vastuullisuusohjelmassa.

Vastuullisuusohjelma löytyy alta sekä suomeksi että englanniksi.

Vastuullisuusohjelma Joensuu Biocoal
Sustainability programme Joensuu Biocoal