Joensuu Biocoal Oy

Tavoitteena uusiutuva ja kaupallinen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille.

Joensuu Biocoal Oy on projektiyhtiö, joka rakentaa Joensuuhun torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen. Laitos ottaa ensimmäisenä teollisessa mittakaavassa käyttöön NextFuel-yhtiön torrefiointiteknologiaa ja kehittää siten torrefioidun biomassan soveltuvuutta ja skaalautuvuutta teolliseen käyttöön.

Ensimmäisessä vaiheessa biomassaa käytetään korvaamaan fossiilisia raaka-aineita, kuten kivihiiltä, teollisuuden prosesseissa ja energiantuotannossa, ja tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa korkeamman jalostusasteen biomassaa hiilensidontakäyttöön.

Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoituspohja on:

Rakentaminen alkaa keväällä 2022

Bioteollisuuslaitos rakennetaan Savon Voima Oyj:n Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Savon Voima vuokraa Joensuu Biocoal Oy:lle tontin lisäksi tiettyjä laitteita ja tuottaa sille palveluita.

Laitoksen ympärille on tarkoitus rakentaa yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana mm.:

Ryhmän tavoitteena on tehdä tuotekehitystä ja jalostaa uusia käyttökohteita torrefioidulle biomassalle.

Rakennustöiden arvioidaan kestävän noin puolitoista vuotta ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 loppupuolella.

Tavoitteena puhdas, skaalattava ja kaupallinen tuotanto

Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi tarvitaan nopeasti vaihtoehtoisia polttoaineita, jotka ovat puhtaita, edullisia, kaupallisia, skaalattavia ja uusiutuvia.

Torrefioidulla biomassalla voidaan korvata suoraan nykyisin käytössä olevia fossiilisia raaka-aineita ilman suuria investointeja uuteen infrastruktuuriin. Torrefioidun biomassan kaupallistaminen ja käyttö vauhdittaa teollisuuden irtautumista uusiutumattomista raaka-aineista. Myöhemmässä vaiheessa laitoksen tavoitteena on tuottaa myös korkean lisäarvon hiilensidontatuotteita muun muassa maanparannukseen ja vesien suodatukseen.

Siirtymä fossiilisista uusiutuviin raaka-aineisiin tehdään monenlaisilla eri ratkaisuilla. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergiatuotanto kasvavat nopeasti, niiden avulla tuotetulla energialla ei voida kuitenkaan korvata hiiltä kaikissa prosesseissa. Siksi fossiilisten raaka-aineiden korvaajalla on suuri rooli siirryttäessä kohti hiilineutralliteettia.

Noin 80 % maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla raaka-aineilla

Noin 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla raaka-aineilla, joiden päästöistä kivihiilen polttaminen muodostaa suuren osan. Tuuli- ja aurinkoenergian nopea lisääntyminen vähentää merkittävästi sähköntuotannon päästöjä, mutta kivihiiltä prosessireaktioihin tarvitsevan teollisuuden hiilineutraalius vaatii torrefioitua biomassaa. Joensuu Biocoal Oy:n tuottama torrefioitu biomassa voi suoraan korvata kivihiilen käyttöä esim. sementti- ja terästeollisuudessa.

Kasviperäiset sivuvirrat lähes hyödyntämättä

Torrefiointiprosessissa jalostettavat sivuvirrat ovat lähes hyödyntämätön, uusiutuva raaka-aineen lähde. Joensuu Biocoal Oy:n tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan suomalaisesta metsäteollisuudesta ja metsänhoidosta syntyviä sivuvirtoja, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa kestävästä PEFC- tai FSC-sertifioidusta puusta, tuoden lisäarvoa myös metsäsektorin tuotantoketjuihin. Torrefiointiprosessin tuloksena sivuvirtojen jalostusaste on korkeampi kuin niiden hyödyntäminen suoraan energiaksi.

Merkittävät tuotantomäärät

Laitoksen suunniteltu kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia torrefioitua biomassaa vuodessa. Tuotantomäärään tarvitaan vuosittain noin 250 000 kuutiometriä uusiutuvaa puupohjaista raaka-ainetta, kotimaisen metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja.

Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen Joensuun tuotantolaitoksen tuottamalla torrefioidulla biomassalla tuottaisi Suomessa ja Suomen lähialueilla arviolta yhteensä 1,1 megatonnin vähennyspotentiaalin hiilidioksidipäästöistä kymmenessä vuodessa.

Materiaalitarve: 250 000 kuutiometriä biomassaa
Kokonaistuotanto: 60 000 tonnia lopputuotetta

Kun fossiilista polttoainetta poltetaan, se vapauttaa ilmaan hiilidioksidia, joka on varastoitunut siihen miljardeja vuosia sitten. Uusiutuvalla biomassalla on ensivaiheessa tarkoitus korvata nykyisten fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Jatkossa tavoitteena on päästä hiilinegatiiviseen tuotantoon, jolloin raaka-aineeseen sitoutunut hiili sitoutuu maaperään maanparannusaineena tai vesien puhdistukseen käytetyn torrefioidun biomassan myötä.