Torrefioitu biomassa: Puhtaampi energianlähde

Torrefioitu biomassa on puhdas vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille. Se voi suoraan korvata esim. kivihiiltä nykyisissä voimalaitoksissa ja teollisuudessa. Sen käyttöönotto ei vaadi kalliita investointeja infrastrukstuurin muutokseen, vaan tuotanto voi jatkua pysähtymättä polttoaineen vaihdoksesta huolimatta.

Prosessi

  • Hakkuutähde tai vastaava tuodaan tehtaalle
  • Se kuivataan viirakuivurissa max 5 prosentin kosteuteen
  • Syötetään rumpumaiseen reaktoriin
  • Massa torrefioidaan eli paahdetaan hapettomissa olosuhteissa 300-400° C lämpötilassa.
  • Massasta puristetaan energiatiiviitä brikettejä
  • Briketit lastataan ja kuljetetaan asiakkaille
  • Prosessissa syntyvä lämpö syötetään takaisin prosessiin mm. kuivurin energianlähteeksi ja ylijäämä syötetään Joensuun kaukolämpöverkkoon
Torrefioidun biomassan tuotantoprosessi

Prosessissa syntyvä torrefioitu biomassa on vedenkestävää ja energiatiivistä. Sitä voidaan käyttää suoraan lämmön- tai sähköntuotantoon voimalaitoksissa tai teollisuudessa, kuten esim. sementti- ja terästehtailla. Tuotantoprosessista ei synny päästöjä, vaan se toimii käytetystä raaka-aineesta irtoavilla jakeilla, jotka tuottavat torrefiointiin tarvittavan lämmön.

Syntyvä raaka-aine täyttää biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain vaatimukset. Torrefioitu biomassa luokitellaan päästöttömäksi raaka-aineeksi kansallisessa ja EU:n päästökauppalainsäädännössä.

Kivihiilen korvaaminen on vaikuttava ympäristöteko

Yli 80 prosenttia maailman energiantuotannosta perustuu fossiilisten raaka-aineiden käytölle, ja siitä kivihiilen osuus on 37 prosenttia. Kivihiilellä tuotetaan myös 70 prosenttia kaikesta teräksestä. Kivihiili on tähän asti ollut edullinen ja jossain määrin ainoa vaihtoehto tietyille teollisuuden aloille, erityisesti kehittyvissä maissa. (Lähde: https://www.worldcoal.org/coal-facts/)

Kivihiilen aiheuttamien päästöjen ennustetaan edelleen kasvavan korona-pandemian aiheuttaman hetkellisen taloudellisen aktiivisuuden notkahduksen jälkeen. (Lähde: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/co2-emissions)

Kivihiilen korvaajalla on valtavan päästövähennyspotentiaalin lisäksi myös laajat kaupalliset näkymät.

Alkuvaiheessa Joensuu Biocoal Oy tuottaa torrefioitua biomassaa teollisuuden raaka-aineeksi mm. sementin ja teräksen tuotantoon.

Torrefioidulla biomassalla on lähes sama energiatiheys kuin kivihiilellä ja sitä voidaan suoraan käyttää puhtaana korvaajana kivihiilelle useimmissa olemassa olevissa prosesseissa.

Torrefioidulle biomassalle voidaan saavuttaa neutraali tai jopa negatiivinen hiilijalanjälki ja se antaa mahdollisuudet merkittäviin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin välittömästi.

Kohti hiilineutraliteettia

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nopeasti puhdas ja edullinen vaihtoehto korvaamaan olemassa olevat fossiiliset energialähteet.

Lämpeneminen pysähtyy vain, jos hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään vähenee murto-osaan nykyisestä. Se tarkoittaa olemassa olevien uusiutumattomien hiilivarojen käytöstä luopumista sekä hiilensidontaan sitoutumista.

Biomassapohjaisten energia- ja materiaaliratkaisujen avulla haitallinen hiilen vapautuminen on mahdollista saada pysäytettyä ja jopa käännettyä. Torrefioitu biomassa ei maadu, vaan varastoi hiilen maahan toimien hiilinieluna.

Sivuvirroista kaupallisesti arvokas raaka-aine

Torrefiointiprosessissa voidaan jalostaa monenlaista kasviperäistä ylijäämämateriaalia, kuten metsäteollisuuden sivuvirtoja, energiatiiviiksi tuotteeksi. Näin esimerkiksi hakkuutähteestä luodaan tuottajalle lisäarvoa – mahdollisuus hyödyntää syntyviä sivuvirtoja kaupallisesti.

Biopolttoaineiden markkinoiden ennakoidaan kehittyvän nopeasti. Konsultointi- ja suunnitteluyhtiö AFRY:n ennusteessa biopohjaisille polttoaineille olisi saavutettavissa, pienillä muutoksilla 30 miljardin arvosta uutta bioliiketoimintaa vuosittain.

Toisin kuin fossiiliset raaka-aineet, kasviperäiset materiaalit ovat uusiutuvia ja niiden saatavuus voidaan perustaa materiaalin (hiilen) kierrolle. Kierrosta on mahdollista tehdä hiilineutraali tai optimaalisissa olosuhteissa jopa hiilinegatiivinen.

Lue lisää aiheesta