Joensuuhun rakennetaan torrefioitua biomassaa tuottava laitos – hankkeelle myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tuki ja Ilmastorahaston pääomalaina

Joensuu Biocoal Oy rakentaa Joensuuhun torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen. Torrefioidulla biomassalla korvataan kivihiilen käyttöä esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

Kokonaisuutena kyseessä on noin 20 miljoonan euron investointi. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 3,4 miljoonan euron tuen Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanketta rahoittaa myös Ilmastorahasto 5,0 miljoonan euron pääomalainalla.

Joensuu Biocoal Oy on mm. uusiutuvaan energiaan ja bioteollisuuteen keskittyvän Taaleri-konsernin perustama yhtiö, jossa on sijoittajina Taalerin lisäksi joukko kotimaisia perheomisteisia sijoitusyhtiöitä.

”Joensuu on erinomainen paikka kehittää bioteollisuuden hanketta. Alueella kehitetään alaan liittyvää verkostoa ja yhteiskunnalliset toimijat näkevät bioteollisuuden mahdollisuudet. Tälle hankkeelle erityisen merkityksellisiä ovat myös yhteistyö paikallisen energiayhtiön kanssa sekä erinomainen logistinen sijainti vesiväylän varrella”, sanoo Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtaja Tero Saarno.

Laitoksen rakennustyöt alkavat keväällä 2022. Tuotannon arvioidaan käynnistyvän kesällä 2023. Suunniteltu kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia vuodessa.

Raaka-aineena laitos käyttää metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja. Vuosittain biomassaa, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa, käytetään noin 250 000 kuutiometriä.

Laitos rakennetaan Savon Voima Oyj:n tontille Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen läheisyyteen. Sijoittelu mahdollistaa synergiahyötyjä, kun Savon Voima vuokraa laitteita ja tuottaa palveluita laitokselle. Jatkossa laitoksen ympärille on tarkoitus rakentaa yhteistyöryhmä tuotekehityksen ja uusien käyttökohteiden löytämiseksi torrefioidulle biomassalle ja biohiilelle.

”Bioteollisuuslaitoksen sijoittuminen Joensuuhun ja Savon Voiman voimalaitostontille on hieno esimerkki hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä, jossa olemassa olevaa infraa sekä osaamista yhdistetään innovatiiviseen uuteen bioteollisuusprosessiin. Olemme Savon Voimassa innolla mukana luomassa uutta ja turvaamassa näin tältäkin osin yhteiskunnan siirtoa kohti hiilineutraalisuutta”, toteaa sähkötuotannon ja kaukolämmön liiketoimintajohtaja Juha Räsänen Savon Voima Oyj:stä.

Lisätietoja:

Tero Saarno
Johtaja, Bioteollisuus
+358 50 373 1923
tero.saarno@taaleri.com

Iiro Tiilikainen
Projektipäällikkö
+358 44 491 5922
iiro.tiilikainen@taaleri.com