Joensuu Biocoal Oy:n laitosprojekti etenee - avainlaitteet tilattu

Joensuun Iiksenvaaraan rakennettava torrefioitua biomassaa valmistava laitos tilaa avainteknologian ja tärkeimmät laitteet Itävallasta.

Joensuu Biocoal Oy: n laitos valmistaa torrefioitua biomassaa kestävästi hankitusta puunkuoresta ja ensiharvennusrangoista sekä tarpeen mukaan muista puujakeista. Laitos tuottaa tiivistä briketöityä torrefioitua biomassaa, joka on energiasisällöltään lähes kivihiilen veroista materiaalia, sekä tiivistämätöntä irtonaista hiillettyä puuhaketta, joka sopii esimerkiksi maanparannuskäyttöön tai hulevesien suodatukseen.

Torrefioitu biomassa valmistetaan paahtamalla raaka-aineita kuumassa matalahappisessa ympäristössä, jolloin tuore biomassa muuttuu kivihiiltä korvaaviksi briketeiksi. Brikettien energiatiheys on merkittävästi raaka-aineena käytettävää biomassaa eli puuta korkeampi, joten sen kuljettaminen on taloudellisempaa. Korkeampi energiatiheys mahdollistaa myös biomassaan perustuvan materiaalin käytön prosesseissa, joissa käsittelemätöntä biomassaa ei voida käyttää, kuten teräksen- ja sementintuotannossa.

Laitos rakennetaan Savon Voiman Iiksenvaaran kaukolämpövoimalaitoksen laitoksen alueelle. Laitos toimii läheisessä yhteistyössä Savon Voiman kanssa ja hyödyntämään Iiksenvaaran alueen palveluja.

Laitoksen avainteknologiatoimittajiksi on valittu Andritz ja Polytechnik GmbH. Andritz rakentaa tuotannossa käytettävän reaktorin apulaitteineen perustuen NextFuel AB:n patentteihin. Polytechnik GmbH toimittaa polttokammion ja kattilan reaktorissa vapautuvien matalan lämpöarvon kaasujen hyödyntämiseksi. 

Laitoksen rakentaminen alkaa kesällä 2023, ja tavoitteena on aloittaa tuotanto syksyllä 2024. Laitoksen maksimituotanto tulee olemaan 60 000 tonnia torrefioitua biomassaa, jolla voidaan korvata lähes vastaava määrä kivihiiltä erilaisissa teollisissa prosesseissa, joiden CO2-päästöjen vähentäminen muuten olisi vaikeaa tai mahdotonta.

Joensuun bioteollisuuslaitoksen rahoituksen on järjestellyt Taaleri Bioteollisuus Oy, joka myös johtaa projektin toteutusta. Laitos on saanut tukea EU:n aluekehitysrahastolta sekä lainan Ilmastorahastolta. Lisäksi laitoksen lopputuotteen käyttöä ovat tutkineet ja tukeneet muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Business Joensuu.

Torrefaction Technology by ANDRITZ, based on NextFuel Technology and POLYTECHNIK
Laitoksen avainlaitteiden 3D-mallit eli Andritzin toimittama hiilletysreaktori sekä Polytechnikin toimittama kaasujenpolttoteknologia.
copyright: ANDRITZ AG

Yhteystiedot:

www.joensuubiocoal.fi/

www.taaleri.com 

Iiro.Tiilikainen@taaleri.com